Nezapomínejme na naše nejmenší


NaÅ¡i malí pÅ™edÅ¡koláci si zaslouží oslavit konec svého “školkového†roku. VždyÅ¥ jim skonÄí kus dÄ›tského svÄ›ta, který se skládal pouze z her a bezstarostného života. Ne, že by se jako příští malí Å¡koláÄci mÄ›li Äeho obávat. I jim zbude urÄitÄ› spoustu Äasu na hraní a zábavu, ale pÅ™ece jen tu na prvním místÄ› budou již povinnosti, které nebude možno zanedbávat a podceňovat. V mnoha Å¡kolkách si paní uÄitelky s pÅ™edÅ¡koláky na rozlouÄenou pÅ™ipravují kulturní vystoupení, aby rodiÄům a veÅ™ejnosti ukázaly, jací jsou to Å¡ikulové.

Pro příjemnou a slavnostní atmosféru

A stejnÄ› jako žáci devátých roÄníků Äi maturanti, i tito malí, jeÅ¡tÄ› stále pÅ™edÅ¡koláci, si zaslouží krásné triÄko s potiskem, na kterém by svým prvním nápisem oznamovali, že to slavnostnÄ› dotáhli až k první třídÄ›. PÄ›vecké a recitaÄní vystoupení v tomto obleÄení z nich tak udÄ›lá jakési malé skoro dospÄ›láky. DopÅ™ejte jim ten pocit důležitosti, na který budou urÄitÄ› vzpomínat i v dospÄ›losti. Rádi vám pro vaÅ¡e ratolesti zajistíme potisk triÄek vÄetnÄ› triÄek samotných.