Co je původem běžného znečištění

V letních měsících bývá zahradní jezírko pro svoji průzračnou vodu lákavou ozdobou zahrady. Čistá voda je známkou zdravého a kvalitního jezírka.  Pokud si chcete udržet vodní plochu upravenou, bez pravidelné péče to nepůjde. Nebezpečím znečistění vody bývají v létě především nalétaná tráva a pyly či spadané listí i jehličí z okolních stromů. Těch se zahrádkáři zbaví jednoduše pomocí sítka a pravidelného vybírání spadaných nečistot.
žába na listě
Živočichové
Pokud máte v zahradním jezírku okrasné ryby, želvy či žáby, je tu velká pravděpodobnost, že ho zanesou i jejich výkaly nebo nechtěné uhynutí.  Vodní plocha je v letních měsících přitažlivá i pro jiné živočichy a hmyz. Vážky, různé druhy much, komáři či vodoměrky vytváří romantickou kulisu přírodního jezírka. Avšak zahrádkáři musí pamatovat, že i tito znečišťují vodní plochu. Přírodní jezírka bývají lákavým domovem pro larvy komárů a přináší tím další možnosti jeho zanesení. Podobně jako uhynulé ryby, tak i hmyz, který se nešťastně utopí, ovlivňuje kvalitu vaší vody. Ryby i želvy musíte pravidelně krmit pro ně určenou potravou, jejíž části také znečišťují vodu. Větší druhy ryb a želvy často kromě připravené potravy vyhledávají právě zmíněné larvy komárů či komáry samotné jako doplněk stravy. Ve vašem jezírku tak můžete pozorovat celý přírodní koloběh.
vodní rostliny
A co rostliny?
Plovoucí rostliny bývají častou okrasou vodních ploch. Přináší jezírku mnohá pozitiva i negativa. Pokud se v jezírku přemnoží, zabírají značnou část hladiny a zabraňují tím průchod vzduchu do vody. Její kvalita se posléze může vysoce snížit. Východiskem této situace bývá pravidelné odstraňování nadbytečných kusů rostlin. Největší riziko přináší vodní řasy a sinice, které jsou vysoce odolné proti snahám zahrádkářů o jejich vystrnadění z vodní plochy. Na trhu dnes najdete nepřeberné množství organických přípravků, které vám pomůžou se podobných organismů zbavit.