Rozdělení trhu na segmenty a proměnné v rovnici

Pokud si rozdělíte trh a určíte si faktory, které vás ovlivňují přesunete se k použití těchto informací. Je důležité vytvořit si myšlenkovou mapu faktorů ovlivňující nákup vašich produktů, jelikož to je vaše šance, jak pochopit rozhodovací proces zákazníka, tak abyste si ho nejen udrželi, ale také získali nové, kteří jsou buď u konkurence, nebo díky vám vstupují do nové sféry výrobků, které dosud nikdy nekupoval.
manažerka
–          Čím větší počet zákazníků chcete obsluhovat, tím větší nároky na sebe nakládáte z hlediska rozsáhlosti na požadavky vůči vašemu produktu
–          Čím variabilnější nabídku máte, tím významnější je pro vás tento faktor z hlediska nároku na vaši firmu a výrobu
–          Obtížnost výrobyz hlediska organizace a technologie výroby a prodeje, časová a finanční náročnost na výrobu a prodej
ukazováček na ikoně

Efektivita

Pro vás jako podnikatele je velmi důležitý faktor efektivity, vycházející z vaší práce. Nebude-li to co děláte dostatečně efektivní a nebudete-li využívat svou práci pro lepší postup své práce pak je zbytečné cokoli dělat.
–          Požadavky a preference zákazníků by měli být zachyceny v úměrné míře diferenciace
–          V každém vámi určeném segmentu byste si měli být schopni změřit poptávku
–          V každém segmentu máte konkurenty a vy o nich musíte vědět, protože oni jsou ti, s kým budete porovnáváni a zároveň si je můžete vzít jako příklad za kterým půjdete tak dlouho, až budete lepší
–          Díky tomu, že si vytvoříte segmenty a zaměříte se na ně byste měli docílit vyšších zisků
–          Každý segment by měl být v čase relativně stabilní
–          To, co si najdete a určíte by mělo být dostupné a i ovlivnitelné
–          Určujte si segmenty tak, aby byli podnikatelsky zajímavé, na ty nezajímavé není třeba se zaměřovat, a naopak bychom je měli opouštět, abychom kvůli nim nezkrachovali
–          Pokud se bavíme o velikosti každého segmentu nesmí být příliš veliký, jelikož ho musíte být schopni ubránit proti konkurenci
Zvládnete-li si ujasnit co opravdu chcete prodávat, komu, kde a jaké jsou vaše překážky, pak se můžete stát lepšími a úspěšnějšími v rámci oboru vašeho povolání.