Seriálem proti kyberšikaně

Tento týden uvedla internetová televize MALL.cz nový seriál pod názvem Marty is dead. Seriál je zároveň vítěz festivalu Serial Killer. Hlavním cílem festivalu je vzdělávání, rozšiřování obzorů a přinášet kvalitní tvorbu ze zahraničí, ale i z domoviny.
 
Marty is dead je osmidílný seriál, který je o deváťákovi Martinovi. Martin se stal obětí kyberšikany a jak název napovídá, jeho příběh nekončí dobře. Seriál nahlíží do konverzací puberťáků, ze kterých mnohým rodičům může běhat mráz po zádech. Martin se postupně horší ve škole a jeho rodiče pro velké pracovní vytížení ani nezaznamenají změnu.
 násilí a zneužívání
Cílem projektu je upozornit na stále rostoucí problém, spojený s bezpečností na internetu. Odhaluje soukromí mladých lidí, kteří pořizují a šíří fotografie nebo videa, aniž by si dokázali představit, jaké to může mít důsledky. Po odvysílání projektu chce producent seriálu Milan Kuchynka z Mall.tv. začít objíždět školy a debatovat o bezpečí na internetu se studenty.
 
Klasické šikanování na školách se přesunulo do online prostředí s rozvojem používaní mobilů a sociálních sítí. Šikana po internetu má prakticky stejný průběh jako klasická šikana. Může jít o vydírání, zesměšňování, obtěžování, zastrašování a podobně. Kyberšikana může mít různé nebezpečné podoby a zdaleka nemusí být jen mezi dětmi. Pomocí moderních technologií je možné pronásledovat oběť, nebo ji zmanipulovat k osobní schůzce a následně jí ublížit nebo jinak obtěžovat. Trestné jé také rozesílání intimních fotografií a videí oběti.
 dítě a počítač
Řada převážně rodičů, si klade otázku, jak své děti mohou bránit proti kyberšikaně. Odpověď je nejasná. Zakazovat dětem sociální sítě nebo moderní technologie je téměř nemožné. Děti váš zákaz dokážou jednoduše obejít ve škole nebo na místech s veřejným internetem. Kontrola profilů a s kým si děti píšou, nemusí být cesta, jak děti ochránit. Děti jsou vynalézavé a vytvoření si tajného profilu bude jen otázka času.
 
Univerzální odpověď asi nenalezneme. Nezbývá tedy nic, než na problém neustále upozorňovat rodiči, učiteli ve školách a hlavně osvětou na internetu.