Naslouchejte svému tělu a duši

Ať už se k tomuto fenoménu postavíte jakkoli, fyzické tělo je dokonalý nástroj, který však vyžaduje neustálou pozornost a péči. Zanedbávání jeho potřeb vede k nepříjemným zážitkům v podobě nedostatku energie, únavy, depresí, nemocí a předčasného stárnutí a smrti.
milenci v trávě

Vnímat své tělo, naslouchat jeho potřebám a přizpůsobit se jim však řada lidí nedokáže. Zdá se to možná nepochopitelné, ale současný svět je v mnoha ohledech postaven na protichůdných tendencích, a ačkoli se může tvářit přátelsky, ne vždy je tento přístup pro nás žádoucí.
žena v šátku

Každý zkušený psycholog nebo esoterik vám sdělí, že svět se vyvíjí po technické stránce nebývale rychle, ale po té duchovní pokulhává a sotva se vleče. Za posledních třicet let jsme zaznamenali neuvěřitelné množství nových výrobků, které usnadňují život a činí jej radostnějším, ale lidé se v mnoha ohledech vzájemně odcizili. Pracovní povinnosti a přetížení, stres a shon, dodržování legislativních nařízení a předpisů, to vše přispívá k tomu, že mnohdy jedeme na doraz a co říká naše tělesná schránka, ignorujeme nebo se domníváme, že to nějak dopadne .

Tichý zabiják stres

Statistiky jsou však neúprosné. Za posledních 10 let stoupl počet infarktů a mozkových příhod o více než 50 procent, stoupá i počet nových případů onkologických chorob, alergií, atopických ekzémů, psychických onemocnění včetně depresí a pokusů o sebevraždu.
muž na parapetu

Tato fakta si většinou uvědomíme, až když je pozdě, kdy onemocníme, nebo někdo z našich blízkých předčasně umírá. Příležitostí k zamyšlení jsou také vánoční svátky, toužebně očekávané období klidu a míru, kdy máme konečně chvíli volna i pro sebe a své blízké, kdy se můžeme sami nad sebou zamyslet a rozhodnout se svůj život konečně změnit k lepšímu. Zkrátka si uvědomit, v čem spočívají pravé hodnoty, a co je pro nás skutečně prioritní, a co až druhotné nebo podřadné.