Metalhalogenidové výbojky Osram Powerball HCI-T

Již samotný název napovídá, že v činné části výrobku se nachází kovové prvky nebo jejich sloučeniny, což má za následek odlišné podmínky pro tvorbu světelného paprsku ve srovnání se sodíkovými výbojkami. Právě to je také důvodem k tomu využít tuto technologii v místech, kde je požadován vysoký výkon a zároveň zachování věrnosti podání barev osvětlovaných předmětů.

nádraží

Index podání barev je skutečně u halogenidových výbojek https://www.lightpark.cz/vybojky-osram-powerball-hci-t/ velmi vysoký, dosahuje až k Ra = 90. Podstatnou výhodou je i nízký příkon, který je pouze zlomkem příkonu ostatních typů výkonného osvětlení, a tak dochází k značné úspoře elektrické energie.

Pro tyto vlastnosti se může uplatnit na mnoha místech v městských aglomeracích, jmenujme např. frekventované silniční tahy, kde jsou řidiči vystaveni enormnímu tlaku, a kde je žádoucí umělé světlo vyšších teplot chromatičnosti. Dále to jsou přechody pro chodce, nákupní centra, pěší zóny a náměstí, osvětlení budov, tovární komplexy, technologická zázemí výrobních provozů, úpravny a čistírny odpadních vod, zemědělské provozy a sklady, parkoviště, logistická zázemí a mnohá další.

Jak tato technika pracuje

Metalhalogenidové výbojky se zapojují buď do sériového obvodu s tlumivkou a zapalovačem výboje s vysokým napětím, anebo prostřednictvím elektronického předřadníku. Ve srovnání s vysokotlakými sodíkovými zdroji mají sice nižší účinnost, přibližně do 130 lm/W, ovšem mohou nahradit v některých místech dosud využívané výbojky rtuťové, a to pro své lepší indexy podání barev a z důvodu nižšího obsahu rtuti.

osvětlená budova

Jádrem svítidla je keramický hořák, odolný vůči obrovskému tlaku 15 atmosfér a velmi vysoké teplotě. Z tohoto důvodu je také nutno patřičně zabezpečit samotné svítidlo, nejlépe výztuhou z tvrzeného skla. Z bezpečnostních důvodů je také zakázáno provozovat toto osvětlení bez ochranného krytu kvůli nebezpečí exploze a následných poranění skleněnými úlomky.